slider

DECO

مجموعه ای متشکل از کمد و طبقات دکوراتیو، قابلیت اجرای روشویی بر اساس محل قرار گیری تاسیسات (چپ – راست)، نصب بر روی دیوار با فاصله از زمین، فرصتی طلایی برای انتخابی ایده آل می باشد.