slider

PRIMO

سادگی و کارایی بالا، دو خصوصیتی هستند که در کنار هم در این کابین قابل مشاهده است.
در این کابین صفحه رویه از جنس بدنه، که خود ساختاری یکپارچه  و منظم به محصول داده است.